Tag Archive: bread

WHO OWNS OUR FOOD SYSTEM?

It is a matter of urgency that we break up these cartels that have South African consumers, especially the poorest of the poor, in a vice grip through control of our two staple foods ? maize and bread.

South Africans eat about 28 billion loaves of bread and, on average, about 100kg of maize and maize-related products each year ? wheat and maize are the country?s staple foods. Only a few companies control the wheat and maize value chains ? the journey taken from the farmer?s fields to the mill, the supermarket shelf and then to our tables each day.

Read more

Suid-Afrikaners eet jaarliks sowat 28 biljoen brode en gemiddeld verbruik elke persoon jaarliks 100kg mielies en mielie-verwante produkte ? koring en mielies is die land se stapelvoedsel. Die koring- en mielie waardekettings word deur slegs ?n paar maatskappye beheer. Dit sluit die voorsieningsketting vanaf die boer se lande na die meule, die winkelrak tot by ons tafels elke dag, in.

Lees verder

Abantu baseNingizimu Afrika badla cishe amalofu esinkwa angu 28bhiliyoni, kanti ukulinganisa, cishe ngu 100kg wombila kanye nemikhiqizo eyenziwe ngempumphu kunyaka nonyaka ? ukolo kanye nombila ukudla okudliwa kakhulu kwemihla ngemihla ezweni. Zinkampani ezimbalwa ezilawula